วิธีค้นหาและเลือกแบบประกัน
1. เลือกประเภทแบบประกัน กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยเพื่อค้นหาแบบประกันที่ท่านต้องการ
2. เลือกแบบประกันที่ท่านสนใจเพื่อดูผลประโยชน์
จำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัย